Zorgboerderijen werken samen met zorginstellingen om zo goed mogelijk aan de vraag van cliënten, ook wel ‘hulpboeren’ genoemd, te voldoen. Meestal gaat het hierbij om dagopvang. Het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg werkt samen met andere organisaties aan een betere positie van zorgboerderijen in de zorgsector. Inmiddels zijn er ongeveer 350 en het aantal groeit nog steeds. De cliënten zijn vaak zeer enthousiast over het ‘werken’ op de zorgboerderij.
Ze worden aangesproken op wat ze kunnen in plaats van wat ze niet kunnen en dat doet ze vaak enorm goed.

Verschillende kwaliteiten van de boerderij spelen een rol. Het is een omgeving die ‘vol’ van leven is en waar een cliënt vele levensprocessen kan ervaren. Dieren zijn bij uitstek geschikt om voldoende veiligheid en uitdaging te bieden en om een verbinding mee aan te gaan. De boer en boerin blijken daarbij een belangrijke schakel te zijn.

dieren

zorgboerderij

machines

meer dieren